KANTOR POLSKI S.A. Partner godny Twojego zaufania

Powołana 16 kwietnia 2004 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Właścicieli Kantorów i Lombardów Kantor Polski Spółka Akcyjna ma na celu utworzenie i rozwój ogólnopolskiej sieci usług finansowych działającej w oparciu i na rzecz właścicieli licencjonowanych kantorów wymiany walut.

Spółka jest dostawcą szeregu atrakcyjnych produktów finansowych takich jak międzynarodowe i krajowe przekazy pieniężne, usługi płatnicze, które mają stanowić naturalne uzupełnienie usług oferty wymiany walut w kantorach oraz stanowić w pierwszym etapie współpracy dodatkowe źródło przychodów dla przedsiębiorców rynku walutowego. Zorganizowanie rozproszonego dotychczas rynku obrotu walut i utworzenie ogólnopolskiej sieci usług finansowych pod wspólną marką KANTOR POLSKI S.A. w obliczu wejścia Polski do strefy Euro jest niewątpliwie ciekawą szansą rynkową. Jesteśmy przekonani, że nasza sieć może zdobyć przewagę konkurencyjną nad coraz silniej rozbudowywanymi przez banki i różnego typu instytucje finansowe sieciami sprzedaży stacjonarnej.

Produkty finansowe oferowane przez Kantor Polski SA są wynikiem współpracy z największymi bankami i instytucjami finansowymi działającymi na krajowym rynku jak Western Union (Bank Pekao SA), BRE Bank. Są to produkty specjalnie dedykowane dla naszej sieci sprzedaży. Spółka oferuje również własne produkty finansowe (usługi płatnicze) i będzie poszerzała ich zakres.

Strategia marketingowa spółki jest ukierunkowana na obsługę dotychczasowych klientów kantorów oraz poszerzenie ich o nowe grupy docelowe. W związku z tym będziemy starali się aby produkty finansowe były dopasowane do potencjalnych oczekiwań naszych klientów. Liczymy na zachowanie bezpośredniego kontaktu personelu kantorów z klientami oraz wysoką jakość obsługi. Zamierzamy maksymalnie wykorzystać atrakcyjną lokalizację kantorów oraz wypracowaną przez nie pozycję rynkową i zaufanie klientów.

Skuteczne wejście na rynek z szeroką gamą produktów finansowych oraz dysponowanie odpowiednią infrastrukturą zarządzającą i informatyczną może w dalszej perspektywie dać możliwość szybkiego wzrostu wartości Spółki i jej sieci sprzedaży. Te atuty zamierzamy wykorzystać w przyszłych planach rozwojowych Spółki.

Zarząd

Członkowie zarząduMonika Łada
Wykształcenie wyższe - absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1994 - 2003 specjalista w zakresie rachunkowości i administracji kredytów gdańskiego oddziału Banku Ochrony Środowiska S.A. Monika Łada została powołana do Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 18 sierpnia 2005 roku.

Joanna Wiśniowska
Wykształcenie wyższe - absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 2003- 2005 główna księgowa w jednej ze spółek grupy kapitałowej „Tonagro”. Joanna Wiśniowska została powołana do Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 1 kwietnia 2008 roku.

przewodniczący rady nadzorczej


Zbigniew Franczak
Wykształcenie wyższe - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyka w Sądach Warszawskich zakończona zdanym egzaminem sędziowskim. Od 1989 r. właściciel kantoru wymiany walut. Współzałożyciel Stowarzyszenia Właścicieli Kantorów i Lombardów. Inicjator powołania Spółki Akcyjnej "Kantor Polski".

członkowie rady nadzorczej


Bogusz Olszewski
Wykształcenie wyższe- absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Zawód wykonywany: doradca podatkowy. Od dnia 1 października 1990 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego, gospodarczego oraz usług rachunkowych podmiotów gospodarczych ze sfery usług finansowych (głównie kantorów wymiany walut). Posiada certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie znajomości przepisów ustawy z dnia 16.11.2000 o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych, wcześniej doradca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Szczecina.

Edward Parzych
Wykształcenie wyższe - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1989 roku właściciel kantorów SILVANT w Elblągu i Malborku. Ponadto prowadzi działalność w zakresie obrotu i wynajmu nieruchomości, posiada antykwariat skupujący i sprzedający antyki oraz gospodarstwo rolne z hodowlą koni sportowych i ptaków ozdobnych. Edward Parzych został powołany do Rady Nadzorczej decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2005 roku.

zasady ładu korporacyjnego


Oświadczenie w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego
1.
Kantor Polski S.A. oświadcza o stosowaniu przyjętych w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego (dalej Zasad) z wyłączeniem wskazanym w pkt 2. Spółka stosuje Zasady z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, regulacji wewnętrznych oraz wiążących umów.

2.
Kantor Polski S.A. informuje o odstąpieniu od stosowania Zasad określonych w § 6, § 11, § 12, § 17 ust.4, § 23 ust.5, § 48, § 49, Rozdziale 5 - z uwagi na nieproporcjonalność w świetle skali, charakteru działalności oraz specyfiki Kantor Polski S.A. oraz Rozdziale 9 - z uwagi na brak zastosowania do przedmiotu działalności Spółki. Treść dokumentu - Zasady Ładu Korporacyjnego dostępna na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego pod TYM adresem.

Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego

struktura organizacyjnaPolityka Bezpieczeństwa


W grudniu 2004 roku zarząd firmy przyjął Politykę Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych. Polityka Bezpieczeństwa została opracowana przy współpracy z krakowską firma posiadającą bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa. Polityka Bezpieczeństwa wytycza ogólne cele bezpieczeństwa Spółki, precyzuje zasady ochrony zasobów firmy i zapewnienia ciągłość prowadzonego biznesu, wyznacza ogólne kierunki rozwoju systemów informatycznych oraz potwierdza zapewnienie wsparcia kierownictwa Spółki dla bezpieczeństwa informacji.